Techniekklas

Techniek is het bedenken, maken, hanteren, verbeteren van werktuigen om onze mogelijkheden te vergroten of onze beperkingen op te heffen ten bate van het eigen welzijn en dat van anderen. In de basisschool wordt het technisch bewustzijn dat al aanwezig is, verder ontwikkeld. De leerlingen leren hierbij technische principes begrijpen en eenvoudige technische handelingen uit te voeren. De aanleiding om een technisch systeem te leren hanteren is steeds een behoefte. Vanuit die behoefte gaan we de leerlingen leren hoe ze een technisch systeem correct kunnen hanteren. De techniekklas geeft kans tot proberen, experimenteren, demonstreren, uitleggen, doen, verwoorden,… met de nadruk op veiligheid.