menu

Het fundament voor jouw talent!

Katholiek Onderwijs Ronse

staat voor warme, kwaliteitsvolle scholen, aangedreven door professionals. Gelijkwaardigheid, samenhorigheid en respect dragen we hoog in het vaandel. We willen dan ook elk meisje, elke jongen laten uitblinken in dat wat hen uniek maakt. Wij geven hen een goede voedingsbodem om uit te groeien tot talentvolle jongeren.

Over KO Ronse
Meer over ons

Iedereen welkom!

KOR-scholen verwelkomen elk uniek kind, zodat het zich vlug thuisvoelt en zich ten volle kan ontplooien.

Motivatie

KOR-scholen weten elk kind te motiveren, zodat het de eigen talenten ontdekt en aanscherpt.

Zorgzaamheid

KOR-scholen werken aan een zorgzame leef- en leeromgeving voor elk kind: de school als gemeenschap.

Welbevinden

In KOR-scholen krijgen welbevinden, enthousiasme, vreugde, verdriet, geluk, humor… de nodige aandacht.

Ouderbetrokkenheid

KOR-scholen betrekken de ouders, als volwaardige partners, bij hun werking en beleid. Via verschillende activiteiten en kanalen laten zij de ouders graag zien wat er leeft op school.

Wij halen het beste uit je kind

Ons aanbod
Wisselcollecties: 100 nieuwe boeken voor Campus Sint-Pieter

Op dinsdag 16 november kregen we bezoek van Eveline (taalcoach stad Ronse) en Anja ( jeugdmedewerker bibliotheek).

Zij brachten ons maar liefst 100 boeken op school!

In het kader van het project ‘Lezen op school’ is de bibliotheek gestart met een nieuw actiepunt, namelijk het begin van de ‘wisselcollecties’, specifiek voor leerlingen van het tweede en derde leerjaar.

Campus Sint-Pieter bevindt zich vrij ver van de bibliotheek.  Bijgevolg kunnen de leerkrachten niet maandelijks boeken komen uitlenen met de leerlingen wat écht als gemis werd ervaren op school.

Een mobiele wisselcollectie is dan ook een belangrijk instrument zodat leerlingen kunnen gebruik maken van een actueel en gevarieerd boekenaanbod. 

Deze wisselcollectie wordt drie keer per schooljaar vervangen.

Uiteraard zorgt dit voor veel blije gezichten op school…

Wij zijn uitermate tevreden over de samenwerking met de bibliotheek om op school een krachtige en motiverende leesomgeving te realiseren.   Eveline Baelde, taalcoach stad Ronse.

Wisselcollecties: 100 nieuwe boeken voor Campus Sint-Franciscus en De Klijpe

Op dinsdag 16 november kregen we bezoek van Eveline (taalcoach stad Ronse) en Anja ( jeugdmedewerker bibliotheek).

Zij brachten ons maar liefst 100 boeken op school!

In het kader van het project ‘Lezen op school’ is de bibliotheek gestart met een nieuw actiepunt, namelijk het begin van de ‘wisselcollecties’, specifiek voor leerlingen van het tweede en derde leerjaar.

Zowel campus Sint-Franciscus als campus De Klijpe bevinden zich vrij ver van de bibliotheek en kunnen bijgevolg niet maandelijks boeken komen uitlenen wat écht als gemis werd ervaren door de scholen.

Een mobiele wisselcollectie is dan ook een belangrijk instrument zodat leerlingen kunnen gebruik maken van een actueel en gevarieerd boekenaanbod.

Deze wisselcollectie wordt drie keer per schooljaar vervangen.

Uiteraard zorgt dit voor veel blije gezichten op school…

Wij zijn uitermate tevreden over de samenwerking met de bibliotheek om op school een krachtige en motiverende leesomgeving te realiseren.  Eveline Baelde, taalcoach stad Ronse.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons
Heeft u interesse in een rondleiding in één van onze scholen of heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.
Snel navigeren naar een campus