menu

Het fundament voor jouw talent!

Katholiek Onderwijs Ronse

staat voor warme, kwaliteitsvolle scholen, aangedreven door professionals. Gelijkwaardigheid, samenhorigheid en respect dragen we hoog in het vaandel. We willen dan ook elk meisje, elke jongen laten uitblinken in dat wat hen uniek maakt. Wij geven hen een goede voedingsbodem om uit te groeien tot talentvolle jongeren.

Over KO Ronse
Meer over ons

Iedereen welkom!

KOR-scholen verwelkomen elk uniek kind, zodat het zich vlug thuisvoelt en zich ten volle kan ontplooien.

Motivatie

KOR-scholen weten elk kind te motiveren, zodat het de eigen talenten ontdekt en aanscherpt.

Zorgzaamheid

KOR-scholen werken aan een zorgzame leef- en leeromgeving voor elk kind: de school als gemeenschap.

Welbevinden

In KOR-scholen krijgen welbevinden, enthousiasme, vreugde, verdriet, geluk, humor… de nodige aandacht.

Ouderbetrokkenheid

KOR-scholen betrekken de ouders, als volwaardige partners, bij hun werking en beleid. Via verschillende activiteiten en kanalen laten zij de ouders graag zien wat er leeft op school.

Wij halen het beste uit je kind

Ons aanbod

Heb je nog vragen?

Contacteer ons
Heeft u interesse in een rondleiding in één van onze scholen of heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.
Snel navigeren naar een campus